MZDOVÁ AGENDA

Mzdy jsou zpracovávány v modulu mezd ekonomického systému pro Windows SOLITEA MoneyS3.

Jeho výstupy jsou srozumitelné a přehledné, poskytují veškeré potřebné informace.

Firmě se zaměstnanci poskytujeme tyto služby:

 • registraci organizace na správě sociálního zabezpečení
 • registraci organizace na zdravotních pojišťovnách
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců organizace
 • zpracování a doručení měsíčních přehledů na správu sociálního zabezpečení
 • zpracování a doručení měsíčních přehledů na zdravotní pojišťovny
 • zpracování a doručení ročních přehledů na finanční úřady
 • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů fyzických osob
 • zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmů
 • zastupování při kontrole
 • měsíční zpracování mezd (po předložení podkladů pro zpracování - přehled nepřítomností, odpracovaných hodin a výše hrubé mzdy):
   
  • mzdové náklady celkem za organizaci
  • tiskové výstupy: výplatní pásky, dobírky mezd, přehled na sociální pojištění + doručení, přehledy na zdravotní pojišťovny + doručení, příkazy k úhradě

Všechny tiskopisy pro úřady jsou doručovány datovou schránkou. Poštou doporučeně zasíláme pouze ve výjimečných případech.

Cena za zpracování bude stanovena dohodou podle náročnosti a rozsahu agendy. Nadstandardní práce jsou fakturovány ve výši předem dohodnuté.

Copyright 2009 All-Aplly, s r. o. | design by Red Peppers