DAŇOVÁ EVIDENCE

Pro fyzické osoby včetně plátců DPH

Je zpracováváno ekonomickým systémem pro Windows SOLITEA MoneyS3.

Tento program nabízí velmi přehledné a srozumitelné sestavy, tisk přiznání k DPH a k dani z příjmů fyzických osob přímo z programu, vč. příloh k daňovému přiznání - Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát (v plném i zkráceném rozsahu).

Program nabízí přehledné a srozumitelné sestavy, např.:

 • peněžní deník
 • závěrkové operace: počáteční stav peněžního deníku, rezervy, uzávěrkové úpravy, výpočet daně z příjmů
 • seznam pohledávek a závazků
 • pokladní kniha (i v cizí měně)
 • kniha bankovních výpisů (i v cizí měně)
 • knihy faktur přijatých i vystavených
 • pohledávky
 • závazky
 • tiskové sestavy: přiznání k DPH, kontrolní hlášení DPH, souhrnné hlášení, peněžní deník, výkaz příjmů, výdajů a majetku a závazků, stav závazků a pohledávek ke dni, přehledové sestavy
 • seznam odběratelů i dodavatelů
 • evidence majetku

Při uzávěrkách nabízí dokonalé zpracované podklady s několikerou kontrolou pro vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Cena za zpracování účetnictví bude stanovena dohodou podle náročnosti a rozsahu agendy.

Copyright 2009 All-Aplly, s r. o. | design by Red Peppers | Partneři: Digitální vzpomínky