ÚČETNICTVÍ

Pro právnické i fyzické osoby včetně plátců DPH

Je zpracováváno ekonomickým systémem pro Windows SOLITEA MoneyS3.

Tento program nabízí velmi přehledné a srozumitelné sestavy, tisk přiznání k DPH a k dani z příjmů právnických osob přímo z programu, vč. příloh k daňovému přiznání - Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát (v plném i zkráceném rozsahu).

Program nabízí přehledné a srozumitelné sestavy, např.:

 • účetní deník
 • hlavní kniha
 • obratová předvaha
 • rozvaha v plném i zkráceném rozsahu
 • výsledovka v plném i zkráceném rozsahu
 • výkaz Cashflow
 • přiznání k DPH, kontrolní hlášení DPH, souhrnné hlášení
 • kniha došlých a vydaných faktur
 • stav účtů
 • pohyby na účtech
 • stav závazků a pohledávek ke dni
 • pokladní kniha (v cizí měně i s přepočtem na Kč)
 • kniha bankovních výpisů (v cizí měně i s přepočtem na Kč)
 • interní doklady
 • evidence majetku
 • závěrkové operace: navedení počátečních stavů deníků, opravné položky, výpočet daně z příjmů, uzavření roku

Cena za zpracování účetnictví bude stanovena dohodou podle náročnosti a rozsahu agendy.

Copyright 2009 All-Aplly, s r. o. | design by Red Peppers | Partneři: Digitální vzpomínky